Inbjudan till temadag Gränslöst näringsliv – Näringslivsprojektets slutarrangemang 9-10/4 i Narvik

Nordkalottens Grensetjeneste – Næringslivsveiledning inviterer til TEMADAG GRENSELØST NÆRINGSLIV

Tirsdag 9. april og onsdag 10. april 2019
Quality Hotel Grand Royal, Narvik

PROGRAM
Tirsdag 09.04.19 Tema: Narvikregionen – grenseløs handel og næring i over 100 år
Registrering og lett lunsj
Velkommen og prosjektpresentasjon
Presentasjon av Narvikregionen

Paneldiskusjon om næringslivets erfaringer
Visit Narvik & Kiruna Lappland
Futurum AS & Progressum AB & Expandum AB
Narvikregionen næringsforening

Kaffe og mingel

Paneldiskusjon om utfordringer i grenseoverskridende samarbeid
Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell – utopi? Sjømatnæring må ha døgnåpen stasjon
Salg av reiselivstjenester over grensen – enkelt
Andre utfordringer

Middag

Onsdag 10.04.19 Tema: Riksgrenser – gir grensekryssing muligheter?
Oppsummering av gårsdagens program og diskusjoner

Oppstart av næringsvirksomhet i Norge
Brønnøysundregistrene – registrering
Skatteetaten – hva må til før du kan starte næringsvirksomhet

Kaffe

Praktiske erfaringer fra grenseoverskridende handel på Nordkalotten

Oppsummering, lunsj og hjemreise

 Simultantolkning: svensk-finsk-svensk

Arrangementet er kostnadsfritt og åpent for alle. Deltakerne betaler selv sine reiser og overnatting. Påmelding innen 01.04.19 här.

Har du spørsmål, ta kontakt med Nordkalottens Grensetjeneste: Riitta Leinonen, + 47 982 89 089, riitta.leinonen@storfjord.kommune.no.

Hvis du opplever feil når du skal melde deg på arrangementet, eller ikke mottar bekreftelse på e-post om at din påmelding er registret, kan du melde deg på ved å sende e-post til riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Bild: NN – norden.org

Save the Date: Projektets avslutningsevenemang anordnas 9-10 april i Narvik

Gränstjänstens näringslivsprojekts avslutningsevenemang anordnas den 9-10 april i Narvik. Skriv upp datumet redan nu!

Vid evenemanget går vi igenom under projektet erfarna och i utredningar framkomna utmaningar och möjligheter i det gränsöverskridande näringslivs- och företagssamarbetet.

Under resan besöker vi lokala utvecklingsbolag och får också ta del av Visit Narviks utvecklingsplaner för turismen.

Detaljerat program kommer inom kort!

Bild: NN – norden.org

Näringslivsprojektets resultat fr.o.m. juni 2016 till augusti 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startades sommaren 2016. Avsikten med verksamheten är att främja små- och medelstora företags gränsöverkridande verksamhet mellan Finland, Sverige och Norge.

Nedan en sammanställning av resultat och en återgivning av händelser under rapporteringsperioden maj-augusti 2018.

Rådgivning i företagsfrågor

Vi hjälper och vägleder företag i olika myndighetskrav som bör iakttas vid en planerad företagsstart eller expansion över gränsen.

Hittills har 120 företagare fått vägledning av oss. De flesta frågorna har kommit från tillverkningsindustrin, byggbranschen och från företagstjänsteområdet. Under sommaren och hösten 2018 har särskilt frågor kring e-identifikation och certifikat lyfts fram.

Av de hittills vägledda företagen inom projektet är 54 registrerade i Norge, 39 i Finland och 26 i Sverige. I rapporteringen räknas varje företag endast en gång, även om de återkommande skulle ta kontakt med oss i olika frågor. Under perioden maj-augusti 2018 vägleddes 16 finska, 3 svenska och 3 norska företag.

Vi har kartlagt de kommunala nordnorska företagsrådgivarna, vars kontaktuppgifter vid behov finns att få via Gränstjänstens Skibotn-kontor.

Utbildnings- och informationstillfällen

Hittills har över 320 personer deltagit på olika evenemang arrangerade av projektet i Finland, Sverige och Norge.

Under rapportperioden maj-augusti anordnade vi tre informationstillfällen.

Svenska och norska turismföretag fick under workshopsdagen den 31 maj i Narvik information om tull- och momsbestämmelser och Brönnöysundsregistret.

Byggbranschen och hälso- och sjukvårdsbranschen fick branschspecifik information i Hanaholmen den 5 juni. Här hittar du evenemangets samlade material, som bland annat behandlar personalliggare i Sverige, det norska D-numret och skyldigheter för byggbranschen i Finland.

Den 8 juni deltog företagare från Enare och Utsjoki på en dagskurs i Enare där de mottog information om norska skatt- och tullbestämmelser. Yle Sapmis Ođđasat gjorde ett nyhetsinslag om kursen.

Gränshinderarbetet

Vi arbeider kontinuerlig med flere næringslivsrelaterte grensehindringer på norsk side, blant annet åpningstider ved Bjørnfjell tollstasjon i Nordland. Vi jobber tett sammen med næringslivet og regionale myndigheter for å få til et døgnåpent tollstasjon også ved denne grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Andre grensehindringer som vi har fått fra næringslivet er som oftest relatert til skattelovgivningen.
Vi har deltatt i ulike møter sammen med skatte – og tollmyndigheter for å informere finske bedrifter om norske skatte- og tollregler.

Ett steg närmare eID i Norden

”Norden är världens mest integrerade region” – det är mantrat som upprepas av många nordiska politiker när de beskriver vår region och vår främsta konkurrensfördel. Rörlighet och samarbete över landsgränserna är ett bärande element i det nordiska samarbetet. Nu är tiden inne för att detta också överförs till den digitala världen, där det fortfarande finns ett antal hinder. Läs mer här.

Ett företags berättelse

VVS-företagaren Tuomas Välimaa har företagsverksamhet både i Sverige och Finland. Vi bad honom att berätta om sina erfarenheter av gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finland och Sverige och ge råd till andra företagare.

Så här berättar Tuomas själv:

“Jag började min företagarbana i Sverige. Tillsammans med en arbetskompis köpte vi in verktyg, material, plåtmaskiner etc. från ett företag som vi arbetat för i ungefär fem år. Vi startade ett nytt aktiebolag i Sverige. Vi har en svensk bolagspartner. Vi anställde en person från Finland eftersom vi hade en god arbetssituation. Vi fick överta underhållsavtalet från den tidigare företagaren och kort därefter anställde vi en till person från Finland. Hen hade varit min arbetsgivare i Finland 2010. I och med det började vi få in mycket arbete från Finland och på våren gjorde vi ett företagsköp i Finland, vilket möjliggjorde ett fullskaligt företaganda även på andra sidan. I de båda företagsaffärerna i Sverige respektive Finland hade vi tanken att förvärva färdiga kontakter, samarbetspartners, inventarier, verktyg, plåtmaskiner etc. Vi kunde genast koncentrera oss på det viktigaste – arbetet! Självklart har vi också lidit av ”växtvärk” i dessa affärer. Det är ändå mycket byråkratiska krumbukter att ta hänsyn till.

Jag fick hjälp från Gränstjänsten och Pellon Kehitys Oy med de här sakerna. Hjälpen var välkommen, inte minst i frågor gällande beskattning och lagstiftning gällande företagande över gränsen.

Mitt råd till företagare som överväger en beständig verksamhet över landsgränsen är att ta reda på saker ordentligt på förhand och kartlägga den egna situationen och i vilken grad företaget verkar på andra sidan gränsen. Det ger en ganska god bild av vilka beslut man måste göra. Även företagets storlek är avgörande. Vid frågor gällande beskattning och lagstifning rekommenderar jag att man kontaktar Gränstjänsten. Ett företagsköp är inte alltid rätt lösning. Priset måste förstås också vara rätt. Men i mitt fall var det rätt riktning; vi kunde växa och utvidga vår verksamhet över gränsen. Man måste göra ett helhetsbeslut.

Hälsningar Tuomas Välimaa”

Vi tackar Tuomas för hans berättelse!

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder:

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Nordkalottens Grensetjeneste og prosjektet «Næringslivsveiledning» avdekket et nytt grensehinder på forsommeren gjennom vårt tollkurs i Inari/Finland; den norske Skatteetaten hadde fjernet adgangen til å søke om refusjon av innførsels-mva. for den delen av varepartiet som ikke ble solgt i Norge på markeder/festivaler.

Tidligere praksis har vært at utøverne har deponert 25% norsk mva. ved tolldeklarering inn til Norge og på retur etter markedet/festivalen har tolletaten registrert de eventuelle usolgte produktene ved grensepassering. Deretter kunne man søke om refusjon av mva. for den «usolgte» delen. Det kunne ta 8-10 måneder før man fikk refusjon fra Skatteetaten. Dette er tidligere registrert som et grensehinder, som ikke er løst.

Loven og forskriftene er ikke endret i forhold til tidligere, men Skatteetaten endret praksis og fjernet adgangen om å søke refusjon. Praksisendringen medførte blant annet at både Riddu Riddu-festivalen i Manndalen/Troms og Vuonnamárkanat i Nesseby/Finnmark fikk i år langt færre finske og svenske håndverksprodusenter og duojare som selgere av sine egenprodusenter varer.

Vi har jobbet med denne saken i hele sommeren og vi hadde et møte med statssekretæren Anne Karin Olli sammen med Sametinget og Nordkalottrådet. En uke senere fikk vi en gladmelding at denne praksisendringen er fjernet fra og med september.

Men vi har fremdeles en jobb å gjøre i denne saken, det opprinnelige grensehinderet med for lang refusjonstid er ikke løst.

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/

Näringslivsprojektets resultat så här långt – Juni 2016-april 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startade sommaren 2016. Projektet avslutas i maj 2019. Avsikten med projektet har varit att underlätta gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finlands, Sveriges och Norges gränser. Projektets viktigaste resultat så här långt finns samlade härunder.

Rådgivning till företag

Det finns många saker som en företagare måste reda ut i förväg innan en eventuell utlandsetablering. Över hundra företagare som överväger att starta företag eller utvidga sin verksamhet över gränsen har fått hjälp av oss. Flest frågor har inkommit från industrin, handelssektorn, aktörer som erbjuder företagstjänster samt från bygg- och resebranschen.

Företagens frågor indelade efter bransch (juni 2016 – april 2018)

Utbildnings- och informationstillfällen

Våra utbildningstillfällen som har som mål att främja små och medelstora företags kunnande och internationalisering har lockat över 300 deltagare sammanlagt på plats och distans. På sidan Tidigare projektarrangemang återfinns alla arrangemang som projektet hittills anordnat.

Att informera om och utvidga expertnätverken

Genom oss får du tillgång till Gränstjänstens sakkunnignätverk både inom och utanför Nordkalottområdet. Genom våra nätverk kan vi nå en större målgrupp med vår information om gränsöverskridande företagsmöjligheter. Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet och på vilket sätt vi kan hjälpa företagare. Kontakta Tuula Ajanki (projektledare Finland-Sverige, tuula.ajanki(at)lapinliitto.fi, tel. +358 40 669 5520) eller Riitta Leinonen (projektledare Norge, e-post riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no, tel. +47 982 89 089).

Nya informationskanaler

Vi har varit med i uppbyggnaden av Gränstjänstens nya webbplats och vi kompletterar innehållet med insamlad branschspecifik information och svar på återkommande frågor. En chatfunktion och vårt nyhetsbrev (prenumerera här) är exempel på nya informationskanaler. Vi tar gärna emot åsikter om vår webbplats eller idéer kring andra sätt att nå företagen med information om gränsöverskridande företagsverksamhet.

Branschspecifik information om svensk byggpraxis och tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

Information om byggbranschpraxis i Sverige och Norge

Projektet anordnade den 5 juni 2018 på Hanaholmen i Esbo utbildningstillfället Norden – en europeisk tillväxtregion. Du finner materialet från utbildningen här.

Information om Sveriges och Norges tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

17-18/4 anordnade projektet två utbildningstillfällen i Rovaniemi och Torneå för en genomgång av Finlands paketreselagsreform och tjänstesäkerhetskraven i Finland, Sverige och Norge. Föreläsningsmaterialen hittar du här.

Europeiska regionutvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.

Månadens Interreg Nord-projekt

Tuula Ajanki och Eleonoora Väänänen

Gränstjänstens näringslivsprojekt har blivit vald till månadens Interreg Nord-projekt i maj 2018. Här kan du läsa texten. Du kan också läsa artikeln på Interreg Nords webbplats.

Utveckling av Nordkalottens gränstjänsts näringslivsvägledning

Projektet svarar på behovet av information till företag som planerar eller som redan har gränsöverskridande verksamhet. Vid en gränsöverskridande expansion av en företagsverksamhet finns många saker att beakta. Att i förväg planera och utreda bestämmelser är också viktiga pusselbitar under utvidgningsprocessen av en näringsverksamhet till ett annat land.

Projektet utvecklar Gränstjänstens informationskanaler och tjänstemodell för att företagen ska få tag på den information de behöver i rätt tid. Om du är i färd med att ta emot uppdrag, etablera verksamhet eller handla med ett annat land är det viktigt att reda ut vilka regler som gäller. Vi kan hjälpa dig hitta informationen du behöver för att komma igång.

Hittills har projektet informerat om Gränstjänstens företagstjänster från Kiruna till Jakobstad och från Mo i Rana till Kuusamo, nått över 300 personer genom projektets utbildningstillfällen, ledsagat och besvarat frågor från över 70 finska, svenska och norska företag, byggt upp en ny webbplats som lanseras i juni samt testat nya kommunikationsvägar som chat och nyhetsbrev.

Irene Pedersen och Riitta Leinonen

Under våren 2018 har vi tillsammans med Interreg-projektet Gränsmöjligheter och MidtSkandia gränskommitté arrangerat seminariet «Svenske markedet noe for deg?». Seminariet riktade sig till företag från sydligaste Nordland i Norge. Vi har också under våren anordnat två utbildningstillfällen för turistnäringen där vi utöver ny lagstiftning haft fokus på säkerhetsregler för tjänster i Finland, Sverige och Norge. Vi har presenterat projektet för regionala politiker i hela Nord-Norge i syfte att lyfta fram arbetet med gränshinder. Vi har väglett företag via våra kontakter med bransch- och lokala företagsorganisationer, vilket fungerat bra. Vi kommer att arbeta vidare med denna arbetsform och kommer då särskilt att rikta in oss mot målgruppen kvinnor.

Det gränsöverskridande mervärdet fås fram genom att utnyttja myndighets- och expertnätverken i de olika länderna. Fungerande gränsöverskridande myndighetskontakter är en grundförutsättning i arbetet med att ledsaga företag och privatpersoner mellan Finland och Sverige respektive Finland och Norge. Nätverksbyggande är en viktig del i projektarbetet och något vi också arbetar kontinuerligt med. Genom att utnyttja nätverk som regionala företagsorganisationer, andra branschorganisationer och myndigheter kan vi bidra med information on möjligheterna med en gränsöverskridande näringsverksamhet och nå ut till fler.

Samordnade stödmottagare: Lapplands förbund
Övriga stödmottagare: Storfjord kommune
Projekttid: 2016-2019
Projektbudget: 1 030 852 EUR
Beviljade EU-medel: 325 000 EUR
Beviljade IR-medel: 291 677 EUR
Offentlig medfinansiering: 414 175 EUR

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.