Hem > Näringslivsprojektet

Näringslivsprojektet

Syftet med Gränstjänstens utvecklingsprojekt för företagstjänster är att underlätta för små och medelstora företags gränsöverskridande affärsverksamhet mellan Finland, Sverige och Norge. Det treåriga projektet har beviljats finansiering från Interreg Nord programmet.

Serviceväg

Genom att kartlägga experter och rådgivare i de tre länderna, kan företagare och andra intressegrupper vägledas till ett fungerande nätverk av gränsöverskridande experter.

Arbete mot gränshinder

Företagstjänsterna sprider information till näringslivet och lyfter fram Nordkalottens möjligheter tillsammans med andra experter. Företagstjänsterna följer gränsöverskridande affärsverksamhet, strävar efter att identifiera gränshinder som framkommer härvid och söker lösningar på dem.

Projektansvarig

Nordkalottrådet / Lapplands förbund

Partner

Storfjord kommune

Styrgruppen

Företagarna i Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari, Team Botnia Oy, Lapin liitto, Bedriftskompetanse AS, Nordland fylkeskommune, Storfjord kommune

Projektets längd

2016-2019

Budget

1 083 353 EUR

Nyheter om projektet

Se fler nyheter

Kontakta näringslivsprojektets medarbetare

Nordkalottens Gränstjänst har två kontor, ett alldeles intill gränsen i tvillingstaden Haparanda-Torneå och det andra på norsk sida i Skibotn i Troms fylke.

Tuula Ajanki

Projektledare

Projekt näringslivsvägledning

Företagsvägledning Sverige-Finland

Tornio-Haparanda

+358 40 669 5520

tuula.ajanki@lapinliitto.fi

Tuula Ajanki Tornio-Haparanda

Projektledare

Projekt näringslivsvägledning

Företagsvägledning Sverige-Finland

+358 40 669 5520 tuula.ajanki@lapinliitto.fi

Projektledare Finland-Sverige i projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning.

Riitta Leinonen

Koordinator

Projektledare Utveckling av näringslivsvägledning Finland-Norge

Skibotn, Norge

+47 982 89 089

riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Riitta Leinonen Skibotn, Norge

Koordinator

Projektledare Utveckling av näringslivsvägledning Finland-Norge

Information och vägledning till privatpersoner och företag mellan Finland, Sverige och Norge. Skatt, arbete, utbildning, pension och socialförsäkring. Särskild expertis inom affärsrelaterade frågor som skatter, moms, tull, registrering etc. Identifierar, analyserar och dokumenterar gränshinder.

Eleonoora Väänänen

Projektkoordinator

Projekt näringslivsvägledning

Företagsvägledning Sverige-Finland

Tornio-Haparanda

+358 40 660 5365

eleonoora.vaananen@lapinliitto.fi

Eleonoora Väänänen Tornio-Haparanda

Projektkoordinator

Projekt näringslivsvägledning

Företagsvägledning Sverige-Finland

Projektkoordinator i projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning.

Adam Huuva

Kommunikatör

Projekt näringslivsvägledning

Tornio-Haparanda

+358 40 683 2236

adam.huuva@lapinliitto.fi

Adam Huuva Tornio-Haparanda

Kommunikatör

Projekt näringslivsvägledning

+358 40 683 2236 adam.huuva@lapinliitto.fi

Inhouse översättningar och tolkningar mellan svenska/norska och finska.

Elina Nystedt

Projektmedarbetare

Utveckling av näringslivsvägledning Finland-Norge

Företagsvägledning Finland-Norge

Skibotn, Norge

+47 400 28 804

elina.nystedt@storfjord.kommune.no

Elina Nystedt Skibotn, Norge

Projektmedarbetare

Utveckling av näringslivsvägledning Finland-Norge

Företagsvägledning Finland-Norge

Projektmedarbetare i projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning.

Projektfinansiärer

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är projektets samordnande stödmottagare tillsammans med Lapplands förbund.

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över landsgränserna i de nordligaste områdena i Europa. Nordkalottrådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Finnmark, Troms och Nordland fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands region i Finland är rådets medlemsregioner.

nordkalottradet.org

Nordlands fylkeskommun

Nordland fylkeskommune är en av projektet finansiärer.

nfk.no

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune är en av projektets finansiärer.

https://www.ffk.no/