Rapporter

Upplevda konsekvenserna av det nordiska skatteavtalet 2018

E-legitimation och digitala gränshinder i Norden 2018

Gränshinderrådets årsrapport 2017

Gränshinderrådets årsrapport 2016

Arbejdsliv i Norden – Poul Nielson (2014), Pohjola-Norden

Arbetsmarknadsprognos Finnmark 2016

Arbetsmarknadsprognos Troms 2016

“Arbejdspraktik i et andet nordiskt land” – Nordisk Ministerråd – Maj 2014

Nordkalottens Gränstjänst – Årsrapport 2013

Nordisk pendlingskarta 2012 – Baserat på statistik från 2009
Nordisk pendlingskarta publiceras nu för sjätte gången. Statistikunderlagen som ligger till grund för rapporten är producerade i nära samarbete mellan statistikbyråerna i Danmark, Norge och Sverige. Statistik som avser Finland ingår ide fyra första årgångarna av rapporten. De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen år 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Statistiken i denna rapport avser år 2009.

Årsberättelse för det nordiska samarbetet 2013
Till Finlands delagation i Nordiska rådet. Årsberättelsens sammandrag är skrivna av ministerier, organisationer och Skeretariatet för nordiskt samarbete (PYS) vid Utrikesministeriet.

Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare
Medborgare i ett EU-land ska kunna röra sig fritt inom EU. Det är en av de fyra friheterna på EUs inre marknad; människor ska kunna flytta runt som de vill och kapital ska kunna föras fritt, likväl som varor och tjänster ska kunna köpas och säljas. I den här rapporten belyser Kommerskollegium förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige.