Hem > Projekt Näringslivsvägledning

Projekt Näringslivsvägledning

Syftet med Gränstjänstens utvecklingsprojekt för företagstjänsterna är att underlätta för små och medelstora företags gränsöverskridande affärsverksamhet mellan Finland, Sverige och Norge. Det treåriga projektet har beviljats finansiering från Interreg Nord programmet.

Serviceväg

Genom att kartlägga experter och rådgivare i de tre länderna, kan företagare och andra intressegrupper vägledas till ett fungerande nätverk av gränsöverskridande experter.

Arbete mot gränshinder

Företagstjänsterna sprider information till näringslivet och lyfter fram Nordkalottens möjligheter tillsammans med andra experter. Företagstjänsterna följer gränsöverskridande affärsverksamhet, strävar efter att identifiera gränshinder som framkommer härvid och söker lösningar på dem.

Projektansvarig

Nordkalottrådet / Lapplands förbund

Partner

Storfjord kommune

Styrgruppen

Företagarna i Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari, Team Botnia Oy, Lapin liitto, Bedriftskompetanse AS, Nordland fylkeskommune, Storfjord kommune

Projektets längd

2016-2019

Budget

1 083 353 EUR

Nyheter om projektet

Se fler nyheter

Invigning av Exportsamverkan i Norrbotten

Exportsamverkan Norrbotten ska vara ett stöd för företag som vill göra affärer med andra länder. Den 4 september invigde statssekreterare Oscar Stenström Exportsamverkan Norrbotten. Ett femtiotal näringslivsrepresentanter, politiker och offentliga aktörer medverkade. Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja…

Läs mer

Ett företags berättelse

VVS-företagaren Tuomas Välimaa har företagsverksamhet både i Sverige och Finland. Vi bad honom att berätta om sina erfarenheter av gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finland och Sverige och ge råd till andra företagare. Så här berättar Tuomas själv: "Jag började min företagarbana i…

Läs mer

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder: Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Läs mer

Näringslivsprojektets resultat så här långt

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startade sommaren 2016. Projektet avslutas i maj 2019. Avsikten med projektet har varit att underlätta gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finlands, Sveriges och Norges gränser. Projektets viktigaste resultat så här långt finns samlade härunder. Rådgivning…

Läs mer

Kontakta näringslivsprojektets medarbetare

Nordkalottens Gränstjänst har två kontor, ett alldeles intill gränsen i tvillingstaden Haparanda-Torneå och det andra på norsk sida i Skibotn i Troms fylke.

Tuula Ajanki

Projektledare

Projekt näringslivsvägledning

Vägledning till företag på svenska och finska

Tornio-Haparanda

+358 40 669 5520

tuula.ajanki@lapinliitto.fi

Tuula Ajanki Tornio-Haparanda

Projektledare

Projekt näringslivsvägledning

Vägledning till företag på svenska och finska

+358 40 669 5520 tuula.ajanki@lapinliitto.fi

Projektledare Finland-Sverige i projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning.

Eleonoora Väänänen

Projektkoordinator

Projekt näringslivsvägledning

Vägledning till företag på svenska, finska och engelska

Tornio-Haparanda

+358 40 660 5365

eleonoora.vaananen@lapinliitto.fi

Eleonoora Väänänen Tornio-Haparanda

Projektkoordinator

Projekt näringslivsvägledning

Vägledning till företag på svenska, finska och engelska

Projektkoordinator i projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning.

Adam Huuva

Kommunikatör

Projekt näringslivsvägledning

Tornio-Haparanda

+358 40 683 2236

adam.huuva@lapinliitto.fi

Adam Huuva Tornio-Haparanda

Kommunikatör

Projekt näringslivsvägledning

+358 40 683 2236 adam.huuva@lapinliitto.fi

Inhouse översättningar och tolkningar mellan svenska/norska och finska.

Projektfinansiärer

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är projektets samordnande stödmottagare tillsammans med Lapplands förbund.

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över landsgränserna i de nordligaste områdena i Europa. Nordkalottrådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Finnmark, Troms och Nordland fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands region i Finland är rådets medlemsregioner.

nordkalottradet.org

Nordlands fylkeskommun

Nordland fylkeskommune är en av projektet finansiärer.

nfk.no

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune är en av projektets finansiärer.

https://www.ffk.no/