Solvit Sverige 2017

Solvit hjälper när den fria rörligheten hindras

Personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt inom EU. Men trots att den fria rörligheten har varit igång i 25 år blir det ibland problem. Förra året hjälpte Solvit Sverige 193 företag och personer som haft svårigheter att verka i ett annat EU-land.

Rapport