Branschspecifik information om svensk byggpraxis och tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

Information om byggbranschpraxis i Sverige och Norge

Projektet anordnade den 5 juni 2018 på Hanaholmen i Esbo utbildningstillfället Norden – en europeisk tillväxtregion. Du finner materialet från utbildningen här.

Information om Sveriges och Norges tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

17-18/4 anordnade projektet två utbildningstillfällen i Rovaniemi och Torneå för en genomgång av Finlands paketreselagsreform och tjänstesäkerhetskraven i Finland, Sverige och Norge. Föreläsningsmaterialen hittar du här.

Europeiska regionutvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.