Ett företags berättelse

VVS-företagaren Tuomas Välimaa har företagsverksamhet både i Sverige och Finland. Vi bad honom att berätta om sina erfarenheter av gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finland och Sverige och ge råd till andra företagare.

Så här berättar Tuomas själv:

“Jag började min företagarbana i Sverige. Tillsammans med en arbetskompis köpte vi in verktyg, material, plåtmaskiner etc. från ett företag som vi arbetat för i ungefär fem år. Vi startade ett nytt aktiebolag i Sverige. Vi har en svensk bolagspartner. Vi anställde en person från Finland eftersom vi hade en god arbetssituation. Vi fick överta underhållsavtalet från den tidigare företagaren och kort därefter anställde vi en till person från Finland. Hen hade varit min arbetsgivare i Finland 2010. I och med det började vi få in mycket arbete från Finland och på våren gjorde vi ett företagsköp i Finland, vilket möjliggjorde ett fullskaligt företaganda även på andra sidan. I de båda företagsaffärerna i Sverige respektive Finland hade vi tanken att förvärva färdiga kontakter, samarbetspartners, inventarier, verktyg, plåtmaskiner etc. Vi kunde genast koncentrera oss på det viktigaste – arbetet! Självklart har vi också lidit av ”växtvärk” i dessa affärer. Det är ändå mycket byråkratiska krumbukter att ta hänsyn till.

Jag fick hjälp från Gränstjänsten och Pellon Kehitys Oy med de här sakerna. Hjälpen var välkommen, inte minst i frågor gällande beskattning och lagstiftning gällande företagande över gränsen.

Mitt råd till företagare som överväger en beständig verksamhet över landsgränsen är att ta reda på saker ordentligt på förhand och kartlägga den egna situationen och i vilken grad företaget verkar på andra sidan gränsen. Det ger en ganska god bild av vilka beslut man måste göra. Även företagets storlek är avgörande. Vid frågor gällande beskattning och lagstifning rekommenderar jag att man kontaktar Gränstjänsten. Ett företagsköp är inte alltid rätt lösning. Priset måste förstås också vara rätt. Men i mitt fall var det rätt riktning; vi kunde växa och utvidga vår verksamhet över gränsen. Man måste göra ett helhetsbeslut.

Hälsningar Tuomas Välimaa”

Vi tackar Tuomas för hans berättelse!