Inbjudan till temadag Gränslöst näringsliv – Näringslivsprojektets slutarrangemang 9-10/4 i Narvik

Nordkalottens Grensetjeneste – Næringslivsveiledning inviterer til TEMADAG GRENSELØST NÆRINGSLIV

Tirsdag 9. april og onsdag 10. april 2019
Quality Hotel Grand Royal, Narvik

PROGRAM
Tirsdag 09.04.19 Tema: Narvikregionen – grenseløs handel og næring i over 100 år
Registrering og lett lunsj
Velkommen og prosjektpresentasjon
Presentasjon av Narvikregionen

Paneldiskusjon om næringslivets erfaringer
Visit Narvik & Kiruna Lappland
Futurum AS & Progressum AB & Expandum AB
Narvikregionen næringsforening

Kaffe og mingel

Paneldiskusjon om utfordringer i grenseoverskridende samarbeid
Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell – utopi? Sjømatnæring må ha døgnåpen stasjon
Salg av reiselivstjenester over grensen – enkelt
Andre utfordringer

Middag

Onsdag 10.04.19 Tema: Riksgrenser – gir grensekryssing muligheter?
Oppsummering av gårsdagens program og diskusjoner

Oppstart av næringsvirksomhet i Norge
Brønnøysundregistrene – registrering
Skatteetaten – hva må til før du kan starte næringsvirksomhet

Kaffe

Praktiske erfaringer fra grenseoverskridende handel på Nordkalotten

Oppsummering, lunsj og hjemreise

 Simultantolkning: svensk-finsk-svensk

Arrangementet er kostnadsfritt og åpent for alle. Deltakerne betaler selv sine reiser og overnatting. Påmelding innen 01.04.19 här.

Har du spørsmål, ta kontakt med Nordkalottens Grensetjeneste: Riitta Leinonen, + 47 982 89 089, riitta.leinonen@storfjord.kommune.no.

Hvis du opplever feil når du skal melde deg på arrangementet, eller ikke mottar bekreftelse på e-post om at din påmelding er registret, kan du melde deg på ved å sende e-post til riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Bild: NN – norden.org

En ökning i kundkontakter under 2018

Under 2018 har Nordkalottens Gränstjänst i TorneåHaparanda och Skibotn haft ännu mer kundkontakter än under 2017. 

2018 har kontoren haft totalt kring 4000 kundkontakter. Kundkretsen utgörs i huvudsak av privatpersoner och företag som arbetar eller verkar i grannlandet.

Antalet kundkontakter växer år för år och det är tydligt att det finns ett behov för vägledning och stöd“, säger Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola. Nordkalottrådet svarar för utvecklingen av Gränstjänstens verksamhet.

Gränstjänsten informerar om saker som man bör iaktta och hänvisar kunderna till rätt myndigheter.

Privatpersoner behöver vägledning om beskattning, försäkringar och pension 

Aktuell och korrekt information gör det lättare att agera och främjar mobilitet över gränsen. Många gränsarbetare stöter på problem som beror på bristande information.

Nordkalottens Gränstjänst är viktig för mobiliteten och det gränsöverskridande samarbetet. Gränstjänsten erbjuder konkret hjälp till privatpersoner och andra aktörer och minskar därmed risken för problem.“, säger Paula Mikkola.

Mellan Finland och Sverige hade enskilda mest frågor och problemställningar angående beskattning, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och pension. Mellan Finland och Norge frågar pendlare Gränstjänsten om till exempel pension, saksbehandlingstider i NAV och socialförsäkring.

I gränsöverskridande företagsverksamhet berör frågorna beskattning, arbetsgivaravgifter och godkännande av yrkesbevis

Små och medelstora företag har sällan tid  att ta reda på vad en expansion av verksamheten över gränsen innebär, när det gäller till exempel beskattning, anställningar, tillstånd och avtal. Utredandet tar tid och resurserna som krävs för det kan vara svåra att hitta inom det egna företaget.

Mellan Finland och Sverige hade företagare mest frågor om beskattning och anställande av arbetskraft under 2018. I Norge är det fortsatt mest frågor från bygg- och anläggningsbranschen, vilket avspeglar den stora byggaktiviteten speciellt i Tromsö.

 

 

SVT 25/1-19: Svårt att pendla mellan Finland och Sverige

“Att arbetspendla mellan Haparanda och Torneå är nära och enkelt rent fysiskt och det pekas ofta ut som ett enda arbetsmarknadsområde.
Verkligheten för gränsgångarna är dock inte så enkel. Olika regler och svårighet att få information från skatteverket pekas ut som stora hinder för de boende på gränsen.”

Läs Carina Myllynens artikel på SVT:s hemsida. 

 

The way to succeed in the Norwegian market – Two-day seminar organised by NorCare

Do you have a company in Denmark, Sweden or Finland? Do you want to increase growth in the Norwegian market? Grab the opportunity and participate in this enlightening two-day seminar, which gives advice about successful entrance strategies.

Venue: Innovation Park Stavanger, “Måltidets hus” Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger, Norway

When: 17.01.2019  at 11:00 to 18.01.2019  at 13:30

Price attending: Free (Networking dinner not included)

More information on the Norwegian Smart Care Cluster Site. 

Svårt för den enskilda gränspendlaren att få rätt information

Rapport: Svårt för den enskilda gränspendlaren att få rätt information 

Administration och snåriga regler gör det komplicerat att hantera skatten för den som pendlar över gränsen mellan Sverige och Finland.

Detta konstateras i den nyutgivna rapporten Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet skriven av Öresundsinstitutet på uppdrag av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio/Skibotn och Öresunddirekt Sverige.

Bakgrund

Det nordiska skatteavtalet har skrivits för att undvika dubbelbeskattning av pendlare och säkra gränskommunernas skatteintäkter och ekonomi. Det finns en utbredd uppfattning bland enskilda gränspendlare och deras arbetsgivare om att det är svårt att få rätt information, att skattereglerna leder till administrativt merarbete och innebär en risk för restskatt, samt att skillnaden i beskattning mellan gränsgångare och icke-gränsgångare är orättvis. Det finns en risk för att potentialen i en gränsöverskridande nordisk arbetsmarknad inte tas tillvara, då människor försöker undvika att arbeta över gränsen för att slippa hantera olika regler för skatt och socialförsäkring.

Ett steg närmare eID i Norden

”Norden är världens mest integrerade region” – det är mantrat som upprepas av många nordiska politiker när de beskriver vår region och vår främsta konkurrensfördel. Rörlighet och samarbete över landsgränserna är ett bärande element i det nordiska samarbetet. Nu är tiden inne för att detta också överförs till den digitala världen, där det fortfarande finns ett antal hinder. Läs mer här.

Ett företags berättelse

VVS-företagaren Tuomas Välimaa har företagsverksamhet både i Sverige och Finland. Vi bad honom att berätta om sina erfarenheter av gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finland och Sverige och ge råd till andra företagare.

Så här berättar Tuomas själv:

“Jag började min företagarbana i Sverige. Tillsammans med en arbetskompis köpte vi in verktyg, material, plåtmaskiner etc. från ett företag som vi arbetat för i ungefär fem år. Vi startade ett nytt aktiebolag i Sverige. Vi har en svensk bolagspartner. Vi anställde en person från Finland eftersom vi hade en god arbetssituation. Vi fick överta underhållsavtalet från den tidigare företagaren och kort därefter anställde vi en till person från Finland. Hen hade varit min arbetsgivare i Finland 2010. I och med det började vi få in mycket arbete från Finland och på våren gjorde vi ett företagsköp i Finland, vilket möjliggjorde ett fullskaligt företaganda även på andra sidan. I de båda företagsaffärerna i Sverige respektive Finland hade vi tanken att förvärva färdiga kontakter, samarbetspartners, inventarier, verktyg, plåtmaskiner etc. Vi kunde genast koncentrera oss på det viktigaste – arbetet! Självklart har vi också lidit av ”växtvärk” i dessa affärer. Det är ändå mycket byråkratiska krumbukter att ta hänsyn till.

Jag fick hjälp från Gränstjänsten och Pellon Kehitys Oy med de här sakerna. Hjälpen var välkommen, inte minst i frågor gällande beskattning och lagstiftning gällande företagande över gränsen.

Mitt råd till företagare som överväger en beständig verksamhet över landsgränsen är att ta reda på saker ordentligt på förhand och kartlägga den egna situationen och i vilken grad företaget verkar på andra sidan gränsen. Det ger en ganska god bild av vilka beslut man måste göra. Även företagets storlek är avgörande. Vid frågor gällande beskattning och lagstifning rekommenderar jag att man kontaktar Gränstjänsten. Ett företagsköp är inte alltid rätt lösning. Priset måste förstås också vara rätt. Men i mitt fall var det rätt riktning; vi kunde växa och utvidga vår verksamhet över gränsen. Man måste göra ett helhetsbeslut.

Hälsningar Tuomas Välimaa”

Vi tackar Tuomas för hans berättelse!