Hem > Om oss

Om oss

Till din hjälp i olika livssituationer

Är du gränsarbetare? Får du pension från annat land? Planerar du att flytta över gränsen? Till din hjälp finns Nordkalottens Gränstjänst som hjälper och vägleder dig i alla gränsöverskridande
situationer. Vi råder vad du måste beakta och vägleder dig till rätt myndighet.

Företagets guide i internationella situationer

Planerar du att etablera företag i annat land eller att bredda verksam­heten över landgränsen? Vill du rekrytera från andra länder? Behöver du hjälp att hitta rätt myndighet eller är du inte säker hur du borde framskrida i ditt fall? Oavsett vad du frågar, vi vägleder dig framåt.

Gränshinder

Har du stött på gränshinder? Berätta om det till oss. Nordkalottens Gränstjänst dokumenterar alla gränshinder och analyserar om de kan lösas lokalt, regionalt eller nationellt. Om lokal lösning inte kan hittas, tar Gränstjänsten problemen till Gränshinderrådet agenda.

Två kontor

Nordkalottens Gränstjänst omfattar två kontor. Kontoret i Haparan­daTornio hjälper nationellt privatpersoner, företag och organisationer som verkar över gränsen mellan Sverige och Finland. Kontoret i Skibotn, Norra Norge, fokuserar sig på att underlätta samarbetet mellan Norge och Finland.

Vår broschyr

Samarbetspartner

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över nationsgränser i de nordligaste områdena i Europa.

Nordkalottrådet (tidigare Nordkalottkommittén) bildades 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. Rådet har 4 medlemmar från varje medlemsland (totalt 12 personer) och sammanträder 1-3 gånger om året.

Rådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Rådet bidrar till utvecklingen av en gemensam Nordkalottpolitik.

Nordkalottens Miljöråd arbetar på uppdrag av Nordkalottrådet med att samordna miljö- och naturvårdssamarbetet på Nordkalotten och fungerar också som remissinstans för rådet i miljöärenden. Miljörådet består av de regionala miljöförvaltningarna  i respektive medlemsregion.

Nordkalottens Gränstjänst har till uppgift att arbeta med gränshindersfrågor mellan Norge, Finland och Sverige. Gränstjänsten har två kontor med placering i Skibotn, Norge, och i Torneå, Finland.  Tillsammans med en rådgivande styrgrupp samordnar Nordkalottrådet den operativa verksamheten.

Nordkalottrådet har fått beviljat finansiering av Interreg Nord -programmet för projektet Utveckling av näringslivsvägledning hos Nordkalottens Gränstjänst. Projektet ska genomföras i nära samverkan med näringslivet under 2016-2019.

https://nordkalottradet.org/

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

http://norden.org/sv

NAV

Norska myndigheten NAV är landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst i en myndighet. NAV står för (Ny) Arbeids- og Velferdsforvaltning.

http://nav.no

Fpa

Folkpensionsanstalten, FPA sköter om bastryggheten för personer som bor i Finland. (Wikipedia)

http://fpa.fi

Skatteverket

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. (Wikipedia)

http://skatteverket.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet i Sverige som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och för arbets­marknads­politisk verksamhet.

https://www.arbetsformedlingen.se/

Försäkringskassan

Myndigheten Försäkringskassan ansvarar för stora delar av det offentliga trygghetssystemet i Sverige.

http://fk.se

Finska Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen i Finland.

http://skatt.fi

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen i Finland.

https://www.etk.fi/