Hem > Om oss

Om oss

Fri rörlighet – gränslös tillväxt

Nordkalottens Gränstjänst främjar gränsöverskridande verksamhet för privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter. Genom vägledning, information och kontaktförmedling verkar Gränstjänsten för ökad rörlighet över landsgränserna i Finland, Sverige och Norge. Vi informerar dig om det du behöver tänka på och lotsar dig vidare till rätt myndighet. Dessutom arbetar Gränstjänsten aktivt med att lösa gränshinder.

 

Vår broschyr

Samarbetspartner

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över nationsgränser i de nordligaste områdena i Europa.

Nordkalottrådet (tidigare Nordkalottkommittén) bildades 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. Rådet har 4 medlemmar från varje medlemsland (totalt 12 personer) och sammanträder 1-3 gånger om året.

Rådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Rådet bidrar till utvecklingen av en gemensam Nordkalottpolitik.

Nordkalottens Miljöråd arbetar på uppdrag av Nordkalottrådet med att samordna miljö- och naturvårdssamarbetet på Nordkalotten och fungerar också som remissinstans för rådet i miljöärenden. Miljörådet består av de regionala miljöförvaltningarna  i respektive medlemsregion.

Nordkalottens Gränstjänst har till uppgift att arbeta med gränshindersfrågor mellan Norge, Finland och Sverige. Gränstjänsten har två kontor med placering i Skibotn, Norge, och i Torneå, Finland.  Tillsammans med en rådgivande styrgrupp samordnar Nordkalottrådet den operativa verksamheten.

Nordkalottrådet har fått beviljat finansiering av Interreg Nord -programmet för projektet Utveckling av näringslivsvägledning hos Nordkalottens Gränstjänst. Projektet ska genomföras i nära samverkan med näringslivet under 2016-2019.

https://nordkalottradet.org/

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

http://norden.org/sv

NAV

Norska myndigheten NAV är landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst i en myndighet. NAV står för (Ny) Arbeids- og Velferdsforvaltning.

http://nav.no

Fpa

Folkpensionsanstalten, FPA sköter om bastryggheten för personer som bor i Finland. (Wikipedia)

http://fpa.fi

Skatteverket

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. (Wikipedia)

http://skatteverket.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet i Sverige som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och för arbets­marknads­politisk verksamhet.

https://www.arbetsformedlingen.se/

Försäkringskassan

Myndigheten Försäkringskassan ansvarar för stora delar av det offentliga trygghetssystemet i Sverige.

http://fk.se

Finska Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen i Finland.

http://skatt.fi

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen i Finland.

https://www.etk.fi/

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har det samlade ansvaret för den allmänna pensionen och uppdraget är förutom att administrera och betala ut den också att ge såväl generell som individuell information om pensionen.