Hem > Näringslivsprojektet

Näringslivsprojektet

Näringslivsprojektet sträckte sig över perioden juni 2016 – maj 2019.

Syftet med Gränstjänstens utvecklingsprojekt för företagstjänster var att underlätta för små och medelstora företags gränsöverskridande affärsverksamhet mellan Finland, Sverige och Norge. Det treåriga projektet beviljades finansiering från Interreg Nord-programmet.

Serviceväg

Genom att kartlägga experter och rådgivare i de tre länderna, kan företagare och andra intressegrupper vägledas till ett fungerande nätverk av gränsöverskridande experter.

Arbete mot gränshinder

Företagstjänsterna sprider information till näringslivet och lyfter fram Nordkalottens möjligheter tillsammans med andra experter. Företagstjänsterna följer gränsöverskridande affärsverksamhet, strävar efter att identifiera gränshinder som framkommer härvid och söker lösningar på dem.

Projektansvarig

Nordkalottrådet / Lapplands förbund

Partner

Storfjord kommune

Styrgruppen

Företagarna i Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Lapin Yrittäjät, Lapin kauppakamari, Team Botnia Oy, Lapin liitto, Bedriftskompetanse AS, Nordland fylkeskommune, Storfjord kommune

Projektets längd

2016-06-01 – 2019-05-31

Budget

1 083 353 EUR

Nyheter om projektet

Se fler nyheter

Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt projekt slutar, men för en oöverskådlig tid framöver kommer Päivi Koivupalo, Riitta Leinonen och…

Läs mer

Inbjudan till temadag Gränslöst näringsliv - Näringslivsprojektets slutarrangemang 9-10/4 i Narvik

Nordkalottens Grensetjeneste – Næringslivsveiledning inviterer til TEMADAG GRENSELØST NÆRINGSLIV Tirsdag 9. april og onsdag 10. april 2019 Quality Hotel Grand Royal, Narvik PROGRAM Tirsdag 09.04.19 Tema: Narvikregionen – grenseløs handel og næring i over 100 år Registrering og lett…

Läs mer

Save the Date: Projektets avslutningsevenemang anordnas 9-10 april i Narvik

Gränstjänstens näringslivsprojekts avslutningsevenemang anordnas den 9-10 april i Narvik. Skriv upp datumet redan nu! Vid evenemanget går vi igenom under projektet erfarna och i utredningar framkomna utmaningar och möjligheter i det gränsöverskridande näringslivs- och företagssamarbetet. Under resan besöker vi lokala…

Läs mer

Näringslivsprojektets resultat fr.o.m. juni 2016 till augusti 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startades sommaren 2016. Avsikten med verksamheten är att främja små- och medelstora företags gränsöverkridande verksamhet mellan Finland, Sverige och Norge. Nedan en sammanställning av resultat och en återgivning av händelser under rapporteringsperioden maj-augusti…

Läs mer

Evenemang

Se fler evenemang

Kontakta näringslivsprojektets medarbetare

Nordkalottens Gränstjänst har två kontor, ett alldeles intill gränsen i tvillingstaden Haparanda-Torneå och det andra på norsk sida i Skibotn i Troms fylke.

Riitta Leinonen

Koordinator

Riitta Leinonen är frånvarande. Förfrågningar måste skickas till ellen.rydningen@nav.no.

Skibotn, Norge

+47 982 89 089

riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Riitta Leinonen Skibotn, Norge

Koordinator

Riitta Leinonen är frånvarande. Förfrågningar måste skickas till ellen.rydningen@nav.no.

Information och vägledning till privatpersoner och företag mellan Finland, Sverige och Norge. Skatt, arbete, utbildning, pension och socialförsäkring. Särskild expertis inom affärsrelaterade frågor som skatter, moms, tull, registrering etc. Identifierar, analyserar och dokumenterar gränshinder.

Projektfinansiärer

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är projektets samordnande stödmottagare tillsammans med Lapplands förbund.

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över landsgränserna i de nordligaste områdena i Europa. Nordkalottrådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Finnmark, Troms och Nordland fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och Lapplands region i Finland är rådets medlemsregioner.

nordkalottradet.org

Nordlands fylkeskommun

Nordland fylkeskommune är en av projektet finansiärer.

nfk.no

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune är en av projektets finansiärer.

https://www.ffk.no/