Näringslivsprojektet närmar sig sitt slut

Vårt projekt som riktat sig mot näringslivet närmar sig sitt slut vid månadsskiftet maj/juni 2019. Ett nytt projekt planerar dock för att ta vid där vårt projekt slutar, men för en oöverskådlig tid framöver kommer Päivi Koivupalo, Riitta Leinonen och Ellen Rydningen att svara för både de privata och företagskontakterna. Päivi för Sverige-Finland och Riitta och Ellen för Finland-Norge och Sverige-Norge.

Riittas och Ellens arbetsplats ligger på Nordkalottsenteret i Skibotn, Johan Beck-veien 23, Norge. Riitta nås per telefon +47 982 89 089 och per e-post riitta.leinonen@storfjord.kommune.no. Ellens telefonnummer är +47 452 41 246 och e-post ellen.rydningen@nav.no

Päivi jobbar på kontoret i Torneå i Bothnian Business House lokaler, Pakkahuoneenkatu 1, och nås per telefon på +358 40 126 7888 och per e-post via paivi.koivupalo@tornio.fi.

Du kan också nyttja vår hemsida för att boka en träff med Päivi, Riitta och Ellen här.

Strax efter projektet avslutats publiceras också dess slutrapport bland annat här på vår webbplats.

Projektmedarbetarna under projektets slutseminarium i Narvik 10 april 2019. Från vänster Adam Huuva, Riitta Leinonen, Tuula Ajanki, Eleonoora Väänänen och Elina Nystedt.

 

LÖST GRÄNSHINDER (nr 14-008) – Finska fyramånadersregeln

Finlands riksdag har godkänt en lag som från 1.4.2019 medför ändringar bland annat i rätten till FPA-förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta och för dem som åker utomlands.

För arbetstagare som kommer till Finland slopas den så kallade fyramånadersregeln. Den här regeln har inneburit att ett anställningsförhållande måste pågå i minst 4 månader innan man omfattades av den finländska sociala tryggheten. I fortsättningen har en arbetstagare som kommer till Finland rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro per månad (år 2019), oberoende av anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka.

Läs mer om lagändringen.

Finska folkpensionsanstalten (fi Kela, motsv. Försäkringskassan i Sverige)

Gränshinder 14-008 i Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas

Save the Date: Projektets avslutningsevenemang anordnas 9-10 april i Narvik

Gränstjänstens näringslivsprojekts avslutningsevenemang anordnas den 9-10 april i Narvik. Skriv upp datumet redan nu!

Vid evenemanget går vi igenom under projektet erfarna och i utredningar framkomna utmaningar och möjligheter i det gränsöverskridande näringslivs- och företagssamarbetet.

Under resan besöker vi lokala utvecklingsbolag och får också ta del av Visit Narviks utvecklingsplaner för turismen.

Detaljerat program kommer inom kort!

Bild: NN – norden.org

Näringslivsprojektets resultat fr.o.m. juni 2016 till augusti 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startades sommaren 2016. Avsikten med verksamheten är att främja små- och medelstora företags gränsöverkridande verksamhet mellan Finland, Sverige och Norge.

Nedan en sammanställning av resultat och en återgivning av händelser under rapporteringsperioden maj-augusti 2018.

Rådgivning i företagsfrågor

Vi hjälper och vägleder företag i olika myndighetskrav som bör iakttas vid en planerad företagsstart eller expansion över gränsen.

Hittills har 120 företagare fått vägledning av oss. De flesta frågorna har kommit från tillverkningsindustrin, byggbranschen och från företagstjänsteområdet. Under sommaren och hösten 2018 har särskilt frågor kring e-identifikation och certifikat lyfts fram.

Av de hittills vägledda företagen inom projektet är 54 registrerade i Norge, 39 i Finland och 26 i Sverige. I rapporteringen räknas varje företag endast en gång, även om de återkommande skulle ta kontakt med oss i olika frågor. Under perioden maj-augusti 2018 vägleddes 16 finska, 3 svenska och 3 norska företag.

Vi har kartlagt de kommunala nordnorska företagsrådgivarna, vars kontaktuppgifter vid behov finns att få via Gränstjänstens Skibotn-kontor.

Utbildnings- och informationstillfällen

Hittills har över 320 personer deltagit på olika evenemang arrangerade av projektet i Finland, Sverige och Norge.

Under rapportperioden maj-augusti anordnade vi tre informationstillfällen.

Svenska och norska turismföretag fick under workshopsdagen den 31 maj i Narvik information om tull- och momsbestämmelser och Brönnöysundsregistret.

Byggbranschen och hälso- och sjukvårdsbranschen fick branschspecifik information i Hanaholmen den 5 juni. Här hittar du evenemangets samlade material, som bland annat behandlar personalliggare i Sverige, det norska D-numret och skyldigheter för byggbranschen i Finland.

Den 8 juni deltog företagare från Enare och Utsjoki på en dagskurs i Enare där de mottog information om norska skatt- och tullbestämmelser. Yle Sapmis Ođđasat gjorde ett nyhetsinslag om kursen.

Gränshinderarbetet

Vi arbeider kontinuerlig med flere næringslivsrelaterte grensehindringer på norsk side, blant annet åpningstider ved Bjørnfjell tollstasjon i Nordland. Vi jobber tett sammen med næringslivet og regionale myndigheter for å få til et døgnåpent tollstasjon også ved denne grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Andre grensehindringer som vi har fått fra næringslivet er som oftest relatert til skattelovgivningen.
Vi har deltatt i ulike møter sammen med skatte – og tollmyndigheter for å informere finske bedrifter om norske skatte- og tollregler.

Invigning av Exportsamverkan i Norrbotten

Exportsamverkan Norrbotten ska vara ett stöd för företag som vill göra affärer med andra länder.

Den 4 september invigde statssekreterare Oscar Stenström Exportsamverkan Norrbotten. Ett femtiotal näringslivsrepresentanter, politiker och offentliga aktörer medverkade.

Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja företag i deras internationaliseringsprocess för att underlätta företagens inträde på den internationella marknaden.

Exportsamverkan Norrbotten företräds av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Region Norrbottens originalartikel.

Verksamt.se

I samband med invigningen av Exportsamverkan Norrbotten lanserades också Verksamt.se/Norrbotten som är en webbplats med samland information som ska hjälpa företag att hitta rätt stöd för att utvecklas. På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som företagare kan ha nytta av.

 

Näringslivsprojektets resultat så här långt – Juni 2016-april 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startade sommaren 2016. Projektet avslutas i maj 2019. Avsikten med projektet har varit att underlätta gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finlands, Sveriges och Norges gränser. Projektets viktigaste resultat så här långt finns samlade härunder.

Rådgivning till företag

Det finns många saker som en företagare måste reda ut i förväg innan en eventuell utlandsetablering. Över hundra företagare som överväger att starta företag eller utvidga sin verksamhet över gränsen har fått hjälp av oss. Flest frågor har inkommit från industrin, handelssektorn, aktörer som erbjuder företagstjänster samt från bygg- och resebranschen.

Företagens frågor indelade efter bransch (juni 2016 – april 2018)

Utbildnings- och informationstillfällen

Våra utbildningstillfällen som har som mål att främja små och medelstora företags kunnande och internationalisering har lockat över 300 deltagare sammanlagt på plats och distans. På sidan Tidigare projektarrangemang återfinns alla arrangemang som projektet hittills anordnat.

Att informera om och utvidga expertnätverken

Genom oss får du tillgång till Gränstjänstens sakkunnignätverk både inom och utanför Nordkalottområdet. Genom våra nätverk kan vi nå en större målgrupp med vår information om gränsöverskridande företagsmöjligheter. Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet och på vilket sätt vi kan hjälpa företagare. Kontakta Tuula Ajanki (projektledare Finland-Sverige, tuula.ajanki(at)lapinliitto.fi, tel. +358 40 669 5520) eller Riitta Leinonen (projektledare Norge, e-post riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no, tel. +47 982 89 089).

Nya informationskanaler

Vi har varit med i uppbyggnaden av Gränstjänstens nya webbplats och vi kompletterar innehållet med insamlad branschspecifik information och svar på återkommande frågor. En chatfunktion och vårt nyhetsbrev (prenumerera här) är exempel på nya informationskanaler. Vi tar gärna emot åsikter om vår webbplats eller idéer kring andra sätt att nå företagen med information om gränsöverskridande företagsverksamhet.

Branschspecifik information om svensk byggpraxis och tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

Information om byggbranschpraxis i Sverige och Norge

Projektet anordnade den 5 juni 2018 på Hanaholmen i Esbo utbildningstillfället Norden – en europeisk tillväxtregion. Du finner materialet från utbildningen här.

Information om Sveriges och Norges tjänstesäkerhetskrav inom turismbranschen

17-18/4 anordnade projektet två utbildningstillfällen i Rovaniemi och Torneå för en genomgång av Finlands paketreselagsreform och tjänstesäkerhetskraven i Finland, Sverige och Norge. Föreläsningsmaterialen hittar du här.

Europeiska regionutvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.