Näringslivsprojektets resultat fr.o.m. juni 2016 till augusti 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startades sommaren 2016. Avsikten med verksamheten är att främja små- och medelstora företags gränsöverkridande verksamhet mellan Finland, Sverige och Norge.

Nedan en sammanställning av resultat och en återgivning av händelser under rapporteringsperioden maj-augusti 2018.

Rådgivning i företagsfrågor

Vi hjälper och vägleder företag i olika myndighetskrav som bör iakttas vid en planerad företagsstart eller expansion över gränsen.

Hittills har 120 företagare fått vägledning av oss. De flesta frågorna har kommit från tillverkningsindustrin, byggbranschen och från företagstjänsteområdet. Under sommaren och hösten 2018 har särskilt frågor kring e-identifikation och certifikat lyfts fram.

Av de hittills vägledda företagen inom projektet är 54 registrerade i Norge, 39 i Finland och 26 i Sverige. I rapporteringen räknas varje företag endast en gång, även om de återkommande skulle ta kontakt med oss i olika frågor. Under perioden maj-augusti 2018 vägleddes 16 finska, 3 svenska och 3 norska företag.

Vi har kartlagt de kommunala nordnorska företagsrådgivarna, vars kontaktuppgifter vid behov finns att få via Gränstjänstens Skibotn-kontor.

Utbildnings- och informationstillfällen

Hittills har över 320 personer deltagit på olika evenemang arrangerade av projektet i Finland, Sverige och Norge.

Under rapportperioden maj-augusti anordnade vi tre informationstillfällen.

Svenska och norska turismföretag fick under workshopsdagen den 31 maj i Narvik information om tull- och momsbestämmelser och Brönnöysundsregistret.

Byggbranschen och hälso- och sjukvårdsbranschen fick branschspecifik information i Hanaholmen den 5 juni. Här hittar du evenemangets samlade material, som bland annat behandlar personalliggare i Sverige, det norska D-numret och skyldigheter för byggbranschen i Finland.

Den 8 juni deltog företagare från Enare och Utsjoki på en dagskurs i Enare där de mottog information om norska skatt- och tullbestämmelser. Yle Sapmis Ođđasat gjorde ett nyhetsinslag om kursen.

Gränshinderarbetet

Vi arbeider kontinuerlig med flere næringslivsrelaterte grensehindringer på norsk side, blant annet åpningstider ved Bjørnfjell tollstasjon i Nordland. Vi jobber tett sammen med næringslivet og regionale myndigheter for å få til et døgnåpent tollstasjon også ved denne grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Andre grensehindringer som vi har fått fra næringslivet er som oftest relatert til skattelovgivningen.
Vi har deltatt i ulike møter sammen med skatte – og tollmyndigheter for å informere finske bedrifter om norske skatte- og tollregler.