Invigning av Exportsamverkan i Norrbotten

Exportsamverkan Norrbotten ska vara ett stöd för företag som vill göra affärer med andra länder.

Den 4 september invigde statssekreterare Oscar Stenström Exportsamverkan Norrbotten. Ett femtiotal näringslivsrepresentanter, politiker och offentliga aktörer medverkade.

Syftet med Exportsamverkan Norrbotten är att gemensamt stödja företag i deras internationaliseringsprocess för att underlätta företagens inträde på den internationella marknaden.

Exportsamverkan Norrbotten företräds av Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Region Norrbottens originalartikel.

Verksamt.se

I samband med invigningen av Exportsamverkan Norrbotten lanserades också Verksamt.se/Norrbotten som är en webbplats med samland information som ska hjälpa företag att hitta rätt stöd för att utvecklas. På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som företagare kan ha nytta av.