LÖST GRÄNSHINDER (nr 14-008) – Finska fyramånadersregeln

Finlands riksdag har godkänt en lag som från 1.4.2019 medför ändringar bland annat i rätten till FPA-förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta och för dem som åker utomlands.

För arbetstagare som kommer till Finland slopas den så kallade fyramånadersregeln. Den här regeln har inneburit att ett anställningsförhållande måste pågå i minst 4 månader innan man omfattades av den finländska sociala tryggheten. I fortsättningen har en arbetstagare som kommer till Finland rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro per månad (år 2019), oberoende av anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka.

Läs mer om lagändringen.

Finska folkpensionsanstalten (fi Kela, motsv. Försäkringskassan i Sverige)

Gränshinder 14-008 i Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas