Näringslivsprojektets resultat så här långt – Juni 2016-april 2018

Interreg Nord-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning startade sommaren 2016. Projektet avslutas i maj 2019. Avsikten med projektet har varit att underlätta gränsöverskridande företagsverksamhet mellan Finlands, Sveriges och Norges gränser. Projektets viktigaste resultat så här långt finns samlade härunder.

Rådgivning till företag

Det finns många saker som en företagare måste reda ut i förväg innan en eventuell utlandsetablering. Över hundra företagare som överväger att starta företag eller utvidga sin verksamhet över gränsen har fått hjälp av oss. Flest frågor har inkommit från industrin, handelssektorn, aktörer som erbjuder företagstjänster samt från bygg- och resebranschen.

Företagens frågor indelade efter bransch (juni 2016 – april 2018)

Utbildnings- och informationstillfällen

Våra utbildningstillfällen som har som mål att främja små och medelstora företags kunnande och internationalisering har lockat över 300 deltagare sammanlagt på plats och distans. På sidan Tidigare projektarrangemang återfinns alla arrangemang som projektet hittills anordnat.

Att informera om och utvidga expertnätverken

Genom oss får du tillgång till Gränstjänstens sakkunnignätverk både inom och utanför Nordkalottområdet. Genom våra nätverk kan vi nå en större målgrupp med vår information om gränsöverskridande företagsmöjligheter. Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet och på vilket sätt vi kan hjälpa företagare. Kontakta Tuula Ajanki (projektledare Finland-Sverige, tuula.ajanki(at)lapinliitto.fi, tel. +358 40 669 5520) eller Riitta Leinonen (projektledare Norge, e-post riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no, tel. +47 982 89 089).

Nya informationskanaler

Vi har varit med i uppbyggnaden av Gränstjänstens nya webbplats och vi kompletterar innehållet med insamlad branschspecifik information och svar på återkommande frågor. En chatfunktion och vårt nyhetsbrev (prenumerera här) är exempel på nya informationskanaler. Vi tar gärna emot åsikter om vår webbplats eller idéer kring andra sätt att nå företagen med information om gränsöverskridande företagsverksamhet.