Länkportalen för näringslivet

“Svårigheten att överblicka grannlandets lagar och regler är ett hinder för företag som vill etablera sig i ett annat nordiskt land. Men nu har Gränshinderrådet skapat en länkportal som ska hjälpa näringslivet att navigera – ett viktigt resultat av det nordiska gränshinderarbetet 2017.

Små steg mot stor vision

Det har också blivit lättare för företag att överblicka grannländernas lagar och regler för att bedriva näringsverksamhet. Den nya digitala länkportalen nordenbusiness.org är en slags vägvisare till grannländernas regler kring registreringskrav, krav för godkännande av produkter, var beskattning ska ske och var medarbetare ska vara socialförsäkrade.”

Länkportalen finns här: nordenbusiness.org.