Månadens Interreg Nord-projekt

Tuula Ajanki och Eleonoora Väänänen

Gränstjänstens näringslivsprojekt har blivit vald till månadens Interreg Nord-projekt i maj 2018. Här kan du läsa texten. Du kan också läsa artikeln på Interreg Nords webbplats.

Utveckling av Nordkalottens gränstjänsts näringslivsvägledning

Projektet svarar på behovet av information till företag som planerar eller som redan har gränsöverskridande verksamhet. Vid en gränsöverskridande expansion av en företagsverksamhet finns många saker att beakta. Att i förväg planera och utreda bestämmelser är också viktiga pusselbitar under utvidgningsprocessen av en näringsverksamhet till ett annat land.

Projektet utvecklar Gränstjänstens informationskanaler och tjänstemodell för att företagen ska få tag på den information de behöver i rätt tid. Om du är i färd med att ta emot uppdrag, etablera verksamhet eller handla med ett annat land är det viktigt att reda ut vilka regler som gäller. Vi kan hjälpa dig hitta informationen du behöver för att komma igång.

Hittills har projektet informerat om Gränstjänstens företagstjänster från Kiruna till Jakobstad och från Mo i Rana till Kuusamo, nått över 300 personer genom projektets utbildningstillfällen, ledsagat och besvarat frågor från över 70 finska, svenska och norska företag, byggt upp en ny webbplats som lanseras i juni samt testat nya kommunikationsvägar som chat och nyhetsbrev.

Irene Pedersen och Riitta Leinonen

Under våren 2018 har vi tillsammans med Interreg-projektet Gränsmöjligheter och MidtSkandia gränskommitté arrangerat seminariet «Svenske markedet noe for deg?». Seminariet riktade sig till företag från sydligaste Nordland i Norge. Vi har också under våren anordnat två utbildningstillfällen för turistnäringen där vi utöver ny lagstiftning haft fokus på säkerhetsregler för tjänster i Finland, Sverige och Norge. Vi har presenterat projektet för regionala politiker i hela Nord-Norge i syfte att lyfta fram arbetet med gränshinder. Vi har väglett företag via våra kontakter med bransch- och lokala företagsorganisationer, vilket fungerat bra. Vi kommer att arbeta vidare med denna arbetsform och kommer då särskilt att rikta in oss mot målgruppen kvinnor.

Det gränsöverskridande mervärdet fås fram genom att utnyttja myndighets- och expertnätverken i de olika länderna. Fungerande gränsöverskridande myndighetskontakter är en grundförutsättning i arbetet med att ledsaga företag och privatpersoner mellan Finland och Sverige respektive Finland och Norge. Nätverksbyggande är en viktig del i projektarbetet och något vi också arbetar kontinuerligt med. Genom att utnyttja nätverk som regionala företagsorganisationer, andra branschorganisationer och myndigheter kan vi bidra med information on möjligheterna med en gränsöverskridande näringsverksamhet och nå ut till fler.

Samordnade stödmottagare: Lapplands förbund
Övriga stödmottagare: Storfjord kommune
Projekttid: 2016-2019
Projektbudget: 1 030 852 EUR
Beviljade EU-medel: 325 000 EUR
Beviljade IR-medel: 291 677 EUR
Offentlig medfinansiering: 414 175 EUR

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.