Evenemang: Norden – Europas tillväxtregion, 4-5/6-2018, Hanaholmen, Esbo, Finland

– Nordiskt gränshinderarbete och samarbetets betydelse i Europa

Tillsammans utgör de nordiska länderna världens 11:e största ekonomi.
Det nordiska samarbetet är en av de äldsta och mest omfattande regionala samarbetsformerna i världen.
Det nordiska samarbetet gynnar företagens affärsutbyte och lönsamhet. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet och målet är att ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Under evenemanget kommer fokus att ligga på gränshinderarbetet och betydelsen av det regionala samarbetet i Europa.
Målet med seminariet är att före fram gränsens möjligheter och på vilket sätt gränsen kan påverka företagsverksamhetens ekonomiska tillväxt.

Under den andra dagen erbjuder Interreg-projektet Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsvägledning skräddarsydda utbildningar till företagen.

Anmälningslänk:

https://www.hanaholmen.fi/sv/


Kulturcentrum för Sverige och Finland i Hanaholmen

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat stöd till projektet.