Ett löst gränshinder mellan Sverige och Finland

Nu har en mobil livsmedelslokal tillåtits fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland. Läs mer här.