Svårt för den enskilda gränspendlaren att få rätt information

Rapport: Svårt för den enskilda gränspendlaren att få rätt information 

Administration och snåriga regler gör det komplicerat att hantera skatten för den som pendlar över gränsen mellan Sverige och Finland.

Detta konstateras i den nyutgivna rapporten Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet skriven av Öresundsinstitutet på uppdrag av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio/Skibotn och Öresunddirekt Sverige.

Bakgrund

Det nordiska skatteavtalet har skrivits för att undvika dubbelbeskattning av pendlare och säkra gränskommunernas skatteintäkter och ekonomi. Det finns en utbredd uppfattning bland enskilda gränspendlare och deras arbetsgivare om att det är svårt att få rätt information, att skattereglerna leder till administrativt merarbete och innebär en risk för restskatt, samt att skillnaden i beskattning mellan gränsgångare och icke-gränsgångare är orättvis. Det finns en risk för att potentialen i en gränsöverskridande nordisk arbetsmarknad inte tas tillvara, då människor försöker undvika att arbeta över gränsen för att slippa hantera olika regler för skatt och socialförsäkring.