SVT 25/1-19: Svårt att pendla mellan Finland och Sverige

“Att arbetspendla mellan Haparanda och Torneå är nära och enkelt rent fysiskt och det pekas ofta ut som ett enda arbetsmarknadsområde.
Verkligheten för gränsgångarna är dock inte så enkel. Olika regler och svårighet att få information från skatteverket pekas ut som stora hinder för de boende på gränsen.”

Läs Carina Myllynens artikel på SVT:s hemsida.