Vem har rätt till social trygghet i Finland? Lagen ändras i april

Rätten till social trygghet i Finland ändras i april 2019. Vad innebär reformen i praktiken och vem berörs av den? Vem har rätt till FPA-förmåner och vem saknar denna rätt?

Läs eller lyssna på FPAs artikel här.