Instruktioner gällande gränsövergång under exceptionella förhållanden

Här hittar du information från de finska gränsmyndigheterna.