Corona-restriktioner skapar problemer i gränsregioner

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot Covid-19 har skapat stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna. Det viser en kartläggning som Nordkalottens Gränstjänst tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd. Kartläggningen visar at människor og företag i Tornedalsområdet och de nordiska gränsregionerna  i gränstrakterna har upplevt stora problem med bland annat gränspendling, skattebekymmer, otydlig information, kulturutbyte, gränshandel, socialt liv och familjeralationer över gränserna.

1669  personer har besvart det webbaserade frågeformularet och drygt fyra av fem personer har upplevt problem. 82,5 procent av dem uppger att ländernas olika restriktioner har skapt problem. Totalt 67 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer i ett annat nordiskt land og 59 procent uppger att gränskontrollerna har lett til økad bekymmer. Förvirring är även ett återkommande tema – vilket lansa riktlinjer och restriktioner ska man rätta seg efter när de inte stämmer överens – arbetslandets eller bosättningslandets?

Et urval av feedback och mera information  hittas i pressmeddelande från Nordkalottens Gränstjänst och från Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Pressmedelande_sv_20200702
Covid 19 Sverige Finland
Covid 19 Alle

https://www.norden.org/sv/news/covid-19-skapar-frustration-och-forvirring-bland-boende-i-gransregioner