Gränshinderrådets verksamhetsrapport 19/20

Rapporten omfattar arbetet under tiden juli 2019-juni 2020. Under perioden sex gränshinder avklarats.  Arbetet under 2020 har även präglats av den rådande coronakrisen. Utöver den ordinarie verksamheten har Gränshinderrådet i samarbete med informationstjänsterna fortlöpande identifierat och rapporterat coronarelaterade störningar i den fria rörligheten. Fram till den 30 juni inrapporterades 34 sådana störningar, och 18 av dessa har blivit lösta.

Gränshinderrådets verksamhetsrapport 19/20