Frågeformulär: Har din vardag i påverkats av coronakrisen?

De nordiska ländernas nationella restriktioner, riktlinjer och beslut påverkar vardagen för de personer och företag som verkar i de nordiska gränsregionerna. Hjälp oss att ge oss en aktuell bild av hur din vardag i en gränsregion påverkas, genom att svara på några frågor.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan i mitten av mars, i samarbete med informationstjänsterna Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt och Info Norden, löpande inrapporterat till de nordiska samarbetsministrarna om störningar som uppstått i gränsregionerna på grund av ländernas olika restriktioner, riktlinjer och beslut.

I juni genomförde vi även en undersökning som vi nu vill följa upp. Genom att svara på frågeformuläret kan vi få en aktuell bild av läget i gränsregionerna och vi får även en aktuell bild över hur du, som bor och verkar i en gränsregion, har påverkats av nationella restriktioner och beslut.

Vi välkomnar alla som bor och verkar i en gränsregion att svara på våra frågor, oavsett om man svarade på frågeformuläret i juni eller ej.

Frågeformuläret tar cirka 5 minuter att besvara och kommer att vara öppen under hela december månad.

Klicka här för att komma till frågeformuläret.