Bidra till en studie om inställningen till att arbeta över gränsen – svara på denna enkät!

Är du arbetssökande, studerande eller bara funderar du på att byta jobb? Då får du gärna svara på den här enkätundersökningen, som beräknas ta mindre än tio minuter i anspråk. Enkäten ska bidra till en studie av hur arbetssökande, studerande och arbetsgivare ser på att arbeta över gränsen mellan Finland och Sverige. Det spelar ingen roll om du vill arbeta över gränsen eller inte alls – vi är intresserade av ditt svar!

Studien görs av Øresundsinstituttet på uppdrag av Nordkalottrådet, Interreg Nord-projektet Arbeta tillsammans och Nordkalottens Gränstjänst samt med stöd av Regeringskansliet / Utrikesdepartementet i Sverige. Har du frågor om studien kan du ställa dem till anna.palmehag@oresundsinstituttet.org. Stort tack för ditt bidrag!

Arbeta över gränsen – bidra till en attitydstudie och svara på en enkät via länken nedan!

Till enkäten