Gränsregioner drabbas – nio av tio upplever ökad oro av coronarestriktioner

Fyra av fem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna uppger att deras möjligheter att röra sig över gränserna har inskränkts på grund av covid-19. Drygt tre av fem anser att länderna fokuserat för lite på gränsregionerna. Det visar en kartläggning som nordiska Gränshinderrådet har låtit göra.

Kartläggningen är en uppföljning på en liknande undersökning som Gränshinderrådet genomförde i maj-juni 2020. Då uppgav också drygt fyra av fem, 82,5 procent, att ländernas olika coronarestriktioner hade skapat problem.

Den nya kartläggningen gjordes i december 2020 enligt samma metod som den förra, det vill säga via ett frågeformulär på nätet. Det riktade sig framför allt mot människor som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna.

Kartläggningen visar att drygt sex av tio upplever ökad oro över att inte få möjlighet att träffa sina familjemedlemmar på andra sidan gränsen. Nästan nio av tio upplever ökad oro över ländernas olika restriktioner, en av fem har ökad oro för att mista jobbet och tre av fem för gränskontroller. Nästan 60 procent uppger att karantänsreglerna ger dem problem.

“Gemensam nordisk plan behövs”
– Kartläggningen bekräftar det som också den tidigare undersökningen visade. De som bor i gränsregionerna och som jobbpendlar över gränserna drabbas oskäligt hårt av ländernas olika restriktioner och gränsstängningar. De nordiska länderna måste kunna ta fram en gemensam plan för liknande kriser i framtiden för att minska de negativa effekterna för gränsboende. Detta får inte upprepas, säger Gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi.

Gränshinderrådet lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.

En stor majoritet av de 2 676 personer som svarat på enkäten uppger också att de upplever ökad oro gällande information från myndigheter och den gränsregionala informationen. 77 procent säger till exempel att informationen är motstridig.

Enkäten följs upp med inervjuer
Enkäten är avgränsad i huvudsak utifrån de gränsregioner där dagpendling är som störst, det vill säga Danmark/Sverige, Finland/Sverige, Finland/Norge och Norge/Sverige.

Det är de gränsregionala informationstjänsterna Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, tillsammans med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden som på uppdrag av Gränshinderrådet har gett folk möjlighet att fylla i ett frågeformulär på nätet. De som svarat har gjort det på eget initiativ och sammanställningen ska inte se som en vetenskaplig undersökning.

Enkäten kommer under våren 2021 att följas upp med djupintervjuer med ett antal respondenter och en ny enkät under maj/juni.

Frustrerade kommentarer av de drabbade
I frågeformuläret fanns också möjlighet att fritt skriva om sina upplevelser i coronatider, kopplat till gränsproblematik. Totalt 737 svar kom in.

Här är ett litet plock ur kommentarerna:

Sverige/Norge: “Inte kunnat ta jobbuppdrag över gränsen. Egenföretagare som arbetar gränsöverskridande. Inte träffat familjen (mamma, pappa och dotter) på ett år pga karantänregler.”

Norge/Sverige: “Diskriminering, hat mot svenskar. Vi måste testa oss varje vecka, men inte norrmän.”

Finland/Sverige: “Otydlig myndighetsinformation. Framför allt vad som gäller i Finland respektive vad som gäller på Åland.”

Danmark/Sverige: “Saknas kommunikation mellan länderna, långa köer vid gränskontroll, underlig behandling av en som är svensk i DK, olika regler kring test etc, osäker skattesituation, hur ska min skatt betalas till ”rätt” land?”

Danark/Sverige: “Vi och dom mentalitet.”

Finland/Norge: “Omöjligt med familjeträffar. Omöjligt att rekrytera personal.”

Finland/Sverige: “Tappat 90% i omsättning och stor del är konsekvensen av stängda gränser.”

Norge/Sverige: “Problemer med å utføre tilsyn på eiendom i Sverige.”

Danmark/Sverige: “Min man har blivit permitterad, jag har snart gett upp med denna icke-existerande Öresunds-integration där jag trots pandemi måste infinna mig 50% på kontoret i Danmark pga skatt och socialförsäkringsfrågor. Inget annat än skandal!!!”

Danmark/Sverige: “Forvirring omkring skatteregler ved hjemmearbejde.”

Här hittar du kartläggningen drån december 2020

Här hittar du kartläggningen från maj-juni 2020