Mentala gränshinder – Upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen mellan Finland och Sverige

Rapporten Mentala gränshinder – Upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen mellan Finland och Sverige är utarbetad av Øresundsinstituttet på uppdrag av Interreg-projektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet och Nordkalottens Gränstjänst med finansiering av Euroepiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt det svenska Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Utredningen ska ligga till grund för riktade utbildningar i land- och kulturkännedom. Ju fler som är medvetna om såväl begreppet som fenomenet ”mentala gränshinder”, desto fler kan aktivt arbeta för att motverka, reducera och våga ifrågasätta dessa hinder. Detta gäller såväl företag, kommuner, statliga myndigheter som näringslivs- och branschorganisationer.

Mentala-granshinder-slutversion-210630-SE