Lansering av digitalt verktyg för inrapportering av gränshinder

De tre nordiska gränsinformationstjänsterna har gemensamt tagit fram ett nytt digitalt verktyg som ska underlätta både inrapportering och hantering av gränsproblem.

Øresunddirekt, Nordkalottens Gränstjänst samt Grensetjänsten Norge-Sverige har sedan 2019 arbetat i ett gemensamt projekt för att ta fram ett digitalt verktyg för inrapportering av gränsproblem i gränsregionerna.

Verktyget, som finns på dittgransproblem.com, erbjuder en enkel digital väg där både privatpersoner och företagare kan rapportera in problem som de har upplevt när de verkat över någon av gränserna Sverige-Danmark, Norge-Danmark, Sverige-Finland eller Norge–Finland. Via verktyget kan man rapportera in sina upplevelser, ge förslag på lösningar samt följa med i processen efter inrapportering.

Tanken är att göra det enklare och mer transparent för den som rapporterar in ett problem, men också underlätta i hanteringen för de tre gränsregionala informationstjänsternas arbete med att identifiera gränshinder och förenkla för personer i gränsregionerna.

  • Vi hoppas att detta kommer leda till att vi lättare kan se hur många som drabbas av samma sorts problem, och ge oss tillgång till bättre underlag som vi kan använda när vi tar processen vidare till rätt instans, säger Oskar Danielsson, projektledare för projektet från Grensetjänsten Norge-Sverige.